Projekt:


Program i Ÿródła:
kod Ÿródłowy
plik wykonywalny
przykładowe programy

Sposób uruchamiania
Program "Interpreter" do uruchomienia potrzebuje komputera klasy PC z systemem operacyjnym Windows 98 lub nowszym. Pisanie oraz testowanie programu przeprowadzaliœmy na Windows 2000 Server, Windows ME. Aby uruchomić interpreter należy przekopiować plik "Project1.exe" na dysk lokalny komputera i uruchomić go.

Dokumentacja:
bnf
opis interpretera
opis interfejsu